Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝ ΟΥΑΛΤΙΜΟΡΗ JOHN HOPKINS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΕΝ ΟΥΑΛΤΙΜΟΡΗ JOHN HOPKINS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΗ΄ (ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΣ 1861-1886)
1861-1886 (?)
1888
Γ΄. ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΙ ΕΠΙ ΤΗ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΔΙ.