Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΔΥΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΗ΄ (ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΣ 1861-1886)
1861-1886 (?)
1888
Γ΄. ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΙ ΕΠΙ ΤΗ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΔΙ.