Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝ ΒΕΡΟΛΙΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΕΝ ΒΕΡΟΛΙΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΗ΄ (ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΣ 1861-1886)
1861-1886 (?)
1888
Γ΄. ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΙ ΕΠΙ ΤΗ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΔΙ.