Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕ' ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1905-1906 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ.
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
Λ'
1905-1907
1908
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕ΄ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΠΌ ΙΟΥΝΙΟΥ 1905 ΜΕΧΡΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 1906. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΜΕ΄ ΚΑΙ ΜΣΤ΄ 1905-1907.