Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΝ ΡΩΜΗ ΠΡΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ.
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Π. Δ.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΔΙΚΑΙΟ/ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΖ'
1895-1899
1900
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΛΕ΄, ΛΣΤ΄, ΛΖ΄ ΚΑΙ ΛΗ΄ 1895-1899.