Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ/ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΚΣΤ'
1894-1895
1896
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.