Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

Η ΦΩΤΙΚΗ ΕΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
Δ. Α.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ/ ΙΣΤΟΡΙΑ/ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΣΤ'
1894-1895
1896
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.