Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΕΝΥΠΝΙΩΝ.
ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ
Ι.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΚΣΤ'
1894-1895
1896
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.