Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΑΙ ΣΧΟΛΑΙ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΖ' -ΙΗ' ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΑΥΤΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥΛΙΟΣ, ΓΟΡΔΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΦΑΝΗΣ.
ΠΑΡΑΝΙΚΑΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ Κ.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΣΤ'
1894-1895
1896
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.