Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΕΝ ΓΕΝΕΙ, ΙΔΙΩΣ ΔΕ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΙΣΡ ΚΑΙ ΜΙΣΡΑΙΜ.
ΠΕΡΔΙΚΙΔΗΣ
ΚΥΡ.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ/ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
ΚΒ΄
1889-1890 ΚΑΙ 1890-1891
1891
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.