Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ.
ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ ΚΑΡΛΟΤΤΗΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΒ΄
1889-1890 ΚΑΙ 1890-1891
1891
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.