Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΟΣ ΑΥΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΣ.
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ/ ΙΣΤΟΡΙΑ/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
ΚΒ΄
1889-1890 ΚΑΙ 1890-1891
1891
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.