Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ Δ' ΩΔΗΣ ΤΩΝ ΠΥΘΙΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΔΑΡΟΥ.
ΠΑΡΑΝΙΚΑΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΚΒ΄
1889-1890 ΚΑΙ 1890-1891
1891
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.