Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΙΜΟΥ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ.
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ/ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΒ΄
1889-1890 ΚΑΙ 1890-1891
1891
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.