Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ.
ΡΕΝΑΚ
ΘΕΟΔ.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ/ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΒ΄
1889-1890 ΚΑΙ 1890-1891
1891
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.