Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΕΠΙΚΡΙΣΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ κ. Ι. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΕΝ ΤΩ Δ' ΤΟΜΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ "ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ" ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΝΤΟΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
ΔΗΜΟΣΘ.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΒ΄
1889-1890 ΚΑΙ 1890-1891
1891
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.