Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΖΟΝΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΤΩ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩ ΑΕΡΙ. ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΛΕΞΗ
ΦΥΣΙΚΗ
ΚΒ΄
1889-1890 ΚΑΙ 1890-1891
1891
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ 14 ΜΑΪΟΥ 1890 ΜΕΧΡΙ 19 ΜΑΪΟΥ 1891.