Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ.
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ/ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΒ΄
1889-1890 ΚΑΙ 1890-1891
1891
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ 14 ΜΑΪΟΥ 1890 ΜΕΧΡΙ 19 ΜΑΪΟΥ 1891.