Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΥΤΗΣ.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ/ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΒ΄
1889-1890 ΚΑΙ 1890-1891
1891
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ 14 ΜΑΪΟΥ 1890 ΜΕΧΡΙ 19 ΜΑΪΟΥ 1891.