Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1890-91.
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΚΒ΄
1889-1890 ΚΑΙ 1890-1891
1891
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ 14 ΜΑΪΟΥ 1890 ΜΕΧΡΙ 19 ΜΑΪΟΥ 1891.