Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΕΚΘΕΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΦΥΛΑΚΟΣ
ΠΟΠΕΣΚΟΣ
ΕΥΣΤ.
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΚΒ΄
1889-1890 ΚΑΙ 1890-1891
1891
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΜΑΪΟΥ 1889 ΜΕΧΡΙ ΜΑΪΟΥ 1890.
ΒΙΒΛΙΟΦΥΛΑΚΑΣ ΗΤΑΝ Ο Π. ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ. ΤΗΝ ΕΚΘΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΣΤ. ΠΟΠΕΣΚΟΣ ΑΠΟΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ.