Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
Χ.
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΙΗ'
1883-1884
1888
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙΣ. ΕΚΘΕΣΕΙΣ.