Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΕΚΠΑΙΔ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΩΝ κ.κ. ΓΕΩΡΓΑΛΑ Κ., ΜΟΣΤΡΑΤΟΥ Δ., ΚΟΥΖΟΥ Κ., ΙΛΛΙΔΟΥ Ι., ΠΟΛΥΒΙΟΥ Ι., ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΚΘΕΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΙΗ'
1883-1884
1888
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ.