Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΑΣ ΑΥΤΟΥ.
ΚΑΛΛΙΑΔΗΣ
Κ.
ΛΟΓΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΙΗ'
1883-1884
1888
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙΣ. ΠΡΟΣΛΑΛΙΑΙ.