Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΛΥΔΙΑ ΝΥΜΦΑΙΟΥ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Α.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ/ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΙΗ΄
1883-1884
1888
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙΣ, ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ.