Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΚΑΡΑΠΑΝΕΙΟΥ [ΑΓΩΝΟΣ] ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΙΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΜΑΘΕΙΑΣ.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΙΗ'
1883-1884
1888
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ