Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΑΥΤΟΥ.
ΜΑΚΡΗΣ
Κ.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΙΑ
ΙΖ'
1882-1883
1886
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.