Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΣΥΜΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΕΥΣ
Α.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΙΖ'
1882-1883
1886
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.