Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΤΗΣ ΣΟΠΕΝΑΫΕΡΟΥ ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ.
ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ
Ι.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΙΖ'
1882-1883
1886
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.