Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΤΑ "ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ" ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ.
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
Ι.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΙΖ'
1882-1883
1886
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.