Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΕΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΞ ΑΡΜΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΕΥΣ
Α.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕ' (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)
1880-1881
1884