Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ, ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ.
ΠΑΓΟΥΝΗΣ
Ι. Κ.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ/ ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ/ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΙΕ'
1880-1881
1884
ΣΥΛΛΟΓΗ ΖΩΝΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΕΝ ΤΗ ΓΛΩΣΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.