Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΕΚΘΕΣΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΓΩΝΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ/ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
ΙΕ'
1880-1881
1884
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ.