Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ.
ΠΑΡΑΝΙΚΑΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΙΕ'
1880-1881
1884
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.