Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

[ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ] ΕΚΘΕΣΙΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΙΓ'
1878-1879
1880
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Β΄ ΕΚΘΕΣΕΙΣ