Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Γ. Α.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΙΓ'
1878-1879
1880
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.