Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΓΕΝΕΣΕΩΣ.
ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ
Ι.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ/ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΙΓ'
1878-1879
1880
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.