Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΤΙΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
ΠΑΣΠΑΤΗΣ
Α. Γ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ
ΓΕΩΛΟΓΙΑ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ζ'
1872-1873
1874
ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ.