Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ
Ι.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ/ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Ζ'
1872-1873
1874
ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ.