Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ
DETHIER, Dr.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ/ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Ζ'
1872-1873
1874
ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ.