Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΤΡΟΧΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΜΩΑΜΕΘ ΤΟΥ Β' ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΕΡΑΤΕΙΟΝ ΚΟΛΠΟΝ.
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ
Α.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ζ'
1872-1873
1874
ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ.