Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΤΙΝΩΝ ΓΟΤΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΑΝΕΥΡΕΘΕΙΣΩΝ ΕΝ ΕΞΑΚΙΟΝΙΩ.
DETHIER DR.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Ζ'
1872-1873
1874
ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ.