Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ "ΠΕΡΙ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΙΔΕΩΝ"
LASTIC
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Ζ'
1872-1873
1874
ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ.