Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝ ΜΟΝΑΧΩ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ R. CHRIST ΠΕΡΙ ΕΙΔΥΛΛΙΟΥ.
ΠΑΡΑΝΙΚΑΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Ζ΄
1872-1873
1874
ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ.