Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ.
ΣΑΡΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΔΙΚΑΙΟ
Ζ΄
1872-1873
1874
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ