Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΤΩΝ ΓΕΝΟΥΗΣΕΙΩΝ ΕΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΙ ΚΑΙ ΕΥΞΕΙΝΩ ΠΟΝΤΩ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ.
ΠΑΣΠΑΤΗΣ
Α. Γ.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ζ΄
1872-1873
1874
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.