Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΒΟΥΛΩΝ (ΜΤΦΡ. Α. ΛΙΟΥΜΑ)
MORDTMANN Dr.
A.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Ζ΄
1872-1873
1874
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.