Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΔΥΟ ΑΝΕΚΔΟΤΩΝ ΚΥΖΙΚΗΝΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ (ΜΤΦΡ. Σ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ).
MILLINGEN
J.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ/ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Ζ΄
1872-1873
1874
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.