Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ- ΠΕΡΙ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ.
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ
ΑΘ.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ε΄
1870-1871
1872
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ