Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΜΑ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ
ΔΕΘΙΗΡΟΣ
Α.
ΧΑΡΑΚΤΙΚΟ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Β΄
1863-1865
1864
ΠΙΝΑΚΕΣ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ ΑΥΤΌ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ.